Archives

14

Thực hiện các biện pháp phòng chống virus Corona

Tháng Hai 12, 2020 8:28 sáng Thực hiện Công văn số 269 /BGDĐT-GDTC của Bộ GD&ĐT, chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình, công văn số 57/ UBND-GDĐT của UBND huyện Quảng Trạch  công văn số…