IMG_20170213_104922

HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN-BẬC THCS NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch số 371/PGDĐT-THCS ngày 12/10/2016 về Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện dành cho GV THCS năm học 2016-2017. Ngày 18/11/2016, Phòng GD&ĐT Quảng Trạch tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện dành cho giáo…