IMG_20170213_104922

HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN-BẬC THCS NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch số 371/PGDĐT-THCS ngày 12/10/2016 về Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện dành cho GV THCS năm học 2016-2017. Ngày 18/11/2016, Phòng GD&ĐT Quảng Trạch tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện dành cho giáo…

Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

TƯ VẤN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục…