thong-bao-new

Thông báo về Nhận Bằng khen và tiền thưởng

Hiện nay đã có Bằng khen và tiền thưởng đối với các tập thể, cá nhân được khen cao năm học 2016-2017. Đề nghị các tập thể cá nhân được khen đến Phòng Nội vụ để nhận. Trân trọng !!!