20170311_081613

NGÀY HỘI THỂ THAO CỦA BÉ NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, ngày 11-3/2017, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Trạch đã tổ chức thành công “Ngày hội thể thao của bé” cấp huyện năm học 2016 – 2017.