20170311_081613

NGÀY HỘI THỂ THAO CỦA BÉ NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, ngày 11-3/2017, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Trạch đã tổ chức thành công “Ngày hội thể thao của bé” cấp huyện năm học 2016 – 2017.
3

HỘI THI “NGÀY HỘI THỂ THAO CỦA BÉ”

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, phòng GD – ĐT huyện Quảng Trạch, hội cha mẹ học sinh. Sự ửng hộ của…