News-20151118150410-dacap1-1916-1391762541

LÃNH ĐẠO PHÒNG

    PHAN THANH XUÂN   Ngày sinh: 13/7/1972 Chức vụ: Trưởng Phòng
News-20151118150410-dacap1-1916-1391762541

TỔ HCTH-TCCB

  TRẦN VĂN KỶ Ngày sinh: 10/11/1958 Chức vụ: Tổ trưởng
News-20151118150410-dacap1-1916-1391762541

TỔ MẦM NON

NGUYỄN THÙY GIANG   Ngày sinh: 20/09/1988 Chức vụ: Cán bộ
News-20151118150410-dacap1-1916-1391762541

TỔ THCS

NGUYỄN TIẾN DŨNG   Ngày sinh: 11/11/1976 Chức vụ: Chuyên viên