STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu

1

1660/SGDĐT

25/09/2017

Văn bản liên quan đến công tác thu, chi năm học 2017-2018

2

1728/UBND

25/09/2017

Văn bản liên quan đến Cơn bão số 10/2017

3

1125/BGDĐT

25/09/2017

Văn bản về chế độ thai sản trùng với thời gian nghĩ hè

4

2449/UBND

25/09/2017

Văn bản triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

5

25/09/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018

6

02/10/2017

Văn bản liên quan đến công tác PCGD, XMC năm 2017

7

1793

03/10/2017

Chương trình trọng tâm ngành GD&ĐT

8

3329

03/10/2017

Quyết định công bố TTHC Sở GD&ĐT – Cấp xã

9

10/10/2017

Văn bản về chủ động phòng chống áp thấp nhiệt đới T10/2017

10

10/10/2017

Đánh giá hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10

11

10/10/2017

Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2017-2020″

12

3032/UBND

31/10/2017

QĐ v/v công bố TTHC trong hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT

13

01/PGDĐT

09/01/2018

Văn bản công tác TĐKT mới nhất năm 2018

14

06/2018/NĐ-CP

15/01/2018

Nghị định quy định chính sách hổ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

15

32/2018/TT-BGDĐT

05/01/2019

Chương trình giáo dục phổ thông

16

43/HD-PGDĐT

05/01/2019

Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tài năng Tiếng Anh dành cho HS cấp TH và THCS năm học 2018-2019

17

2720/SGDĐT

10/01/2019

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục

18

2765/SGDĐT

10/01/2019

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục

19

4303/UBND

10/01/2019

Quyết định về việc cấp bằng công nhận trường TH đạt chuẩn Quốc gia

20

48/HD-PGDĐT

17/01/2019

Hướng dẫn TĐKT năm học 2018-2019

21

07/CV-PGDĐT

18/01/2019

Tổ chức đón tết Kỷ Hợi 2019

22

02/GM-PGDĐT

21/01/2019

Giấy mời sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ HKII năm học 2018-2019

23

20/QĐ-SGDĐT

28/01/2019

QĐ khen thưởng KHKT cấp tỉnh năm học 2018-2019

24

172/SGDĐT-KHTC

30/01/2019

VB về thời gian áp dụng thu học phí theo NQ số 40/2018/NQ-HĐND