STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

343/KH-PGDĐT

29/09/2016

Triển khai Hội nghị tập huấn cổng thông tin điện tử năm học 2016-2017

2

22/2016/TT-BGDĐT

29/09/2016

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

3

1660/HD-SGDĐT

29/09/2016

Hướng dẫn thực hiện thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập

4

25/10/2016

Viết tin, bài về chủ đề 20/11

5

25/10/2016

Phân công nhiệm vụ chuyên viên, cán bộ, nhân viên phòng GD&ĐT

6

25/10/2016

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Phòng GD&ĐT

7

26/10/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017