STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu

1

1660/SGDĐT

25/09/2017

Văn bản liên quan đến công tác thu, chi năm học 2017-2018

2

1728/UBND

25/09/2017

Văn bản liên quan đến Cơn bão số 10/2017

3

1125/BGDĐT

25/09/2017

Văn bản về chế độ thai sản trùng với thời gian nghĩ hè

4

2449/UBND

25/09/2017

Văn bản triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

5

25/09/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018

6

02/10/2017

Văn bản liên quan đến công tác PCGD, XMC năm 2017

7

1793

03/10/2017

Chương trình trọng tâm ngành GD&ĐT

8

3329

03/10/2017

Quyết định công bố TTHC Sở GD&ĐT – Cấp xã

9

10/10/2017

Văn bản về chủ động phòng chống áp thấp nhiệt đới T10/2017

10

10/10/2017

Đánh giá hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10