Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp Mầm non năm học 2016-2017

Tháng Một 11, 2017 3:20 chiều

Ngày 07/01/2017, tại trường MN Quảng Xuân, Phòng GD&ĐT tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp Mầm non.

Đến chỉ đạo và tham dự hội thi có lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT, CBQL và giáo viên các trường Mầm non  trong huyện.

_DSC3399

Đ/c Nguyễn Thị Bình – Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc hội thi

Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp huyện được tổ chức nhằm tuyển chọn, công nhận, suy tôn giáo viên dạy giỏi của cấp học; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi, chương trình giáo dục mầm non. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý tự học và sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và toàn ngành.

_DSC3401

Hội thi cũng là một trong những căn cứ để Phòng GD&ĐT đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.