Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển của Phòng GD&ĐT Quảng Trạch

1. Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại:

Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch

Địa chỉ: Xã Quảng Phương – Huyện Quảng Trạch – Tỉnh Quảng Bình.

Email: pgd_quangtrach@quangbinh.edu.vn 

Website: http://pgdquangtrach.edu.vn/

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

Từ lúc mới hình thành, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Trạch là cơ quan chuyên môn quản lý hành chính sự nghiệp giáo dục của huyện, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Với nhiệm vụ chủ yếu như vậy, nên Phòng GD&ĐT Quảng Trạch đã được hình thành và phát triển qua từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và của sự nghiệp giáo dục.

Khi có cơ quan Uỷ ban hành chính kháng chiến thì trong cơ quan cơ cấu thành lập 1 tổ gồm có 2 người phụ trách công tác giáo dục; nhiệm vụ chủ yếu lúc này là diệt giặc dốt và chỉ đạo các lớp tiểu học tư thục (hay còn gọi là tổ Bình dân học vụ).

Đầu năm 1954, tổ Bình dân học vụ được tách thành một bộ phận riêng chuyên làm công tác giáo dục, số lượng gồm có 4 người; mọi sinh hoạt, chế độ và tổ chức hoạt động đều phụ thuộc vào UBND huyện, chưa có con dấu riêng.

Đến năm 1958, Phòng GD&ĐT được tách hoàn toàn khỏi UBND huyện để thành lập một Phòng riêng. Về cơ cấu tổ chức có Trưởng phòng và các tổ công tác, số lượng gồm có 6 người và đã có con dấu riêng. Nhiệm vụ lúc này đã được nâng lên, tập trung chỉ đạo chuyên môn của khối cấp 1 và làm công tác bổ túc văn hoá, xoá mù chữ cho toàn dân; khối cấp 2 và cấp 3 đang trực thuộc Sở GD&ĐT quản lý.

Năm 1961, Phòng GD&ĐT đã phát triển thành cơ quan lớn cả về số lượng và nhiệm vụ. Về cơ cấu có đủ lãnh đạo, cán bộ và nhân viên; có đủ các tổ chuyên môn cấp 1 và cấp 2, có đồng chí chuyên phụ trách khối vở lòng, bổ túc văn hoá và xoá mù chữ.

Trong thời gian chiến tranh chống Mỹ ác liệt Phòng GD&ĐT phải chuyển nhiều địa điểm, ngành GD&ĐT Quảng Trạch đã có nhiều cán bộ, giáo viên tình nguyện lên đường chi viện cho tiền tuyến và tham gia công tác giáo dục một số tỉnh phía Nam; cán bộ, giáo viên còn lại ở đia phương vừa tham gia chiến đấu, vừa chỉ đạo hoạt động dạy học.

Năm 1976, sau khi thống nhất 2 miền Nam Bắc nhập tỉnh Bình Trị Thiên thì thành lập 2 ban: Ban giáo dục và Ban bảo vệ Bà Mẹ trẻ em.

Về nhiệm vụ:

+ Ban giáo dục: Chỉ đạo giáo dục cấp 1, cấp 2 và chỉ đạo bổ túc văn hoá cấp 2, cấp 3.

+ Ban bảo vệ Bà Mẹ trẻ em: Phụ trách khối mẫu giáo và nhà trẻ.

Năm 1985, sát nhập 2 ban lại thành Ban Giáo dục-Bà mẹ trẻ em; tên con dấu là “Ban Giáo dục Bà mẹ trẻ em”. Ban chịu trách nhiệm chỉ đạo cả 2 nhiệm vụ của 2 ban nhập lại.

Năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên được tách ra thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ban Giáo dục Bà mẹ trẻ em được đổi tên thành Phòng GD&ĐT cho đến nay. Về cơ cấu tổ chức bộ máy thời gian này gồm:

+ Có 3 lãnh đạo và 5 tổ chức năng (Tổ Phổ thông, tổ Mầm non, tổ Tổ chức cán bộ, tổ Hành chính, tổ Sách Thiết bị).

+ Số lượng cán bộ, nhân viên gồm có 18 người, có thời điểm biên chế tăng lên 21 người.

Từ 1989 đến 6/2002 Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đặt dưới sự quản lý của Phòng GD&ĐT

Cũng trong thời gian này Phòng GD&ĐT chịu sự quản lý trực tiếp của Sở GD&ĐT Quảng Bình.

Đến 7/2002 theo Quyết định số 1374 QĐ/UBND ngày 28/6/2002 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt đề án phân công, phân cấp quản lý nhà nước về GD&ĐT, Phòng GD&ĐT được giao về huyện quản lý nhà nước (theo lãnh thổ), Sở GD-ĐT quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ; lúc này 2 Trung tâm: TT GDHNDN và TT GDTX do Sở GD-ĐT quản lý.

Từ 17/5/2005, đổi tên là Phòng Giáo dục và sử dụng con dấu mới. Sau đó, năm 2006 đổi tên lại Phòng GD&ĐT như cũ. Biên chế lúc này UBND tỉnh giao cho Phòng GD&ĐT là 12 người.

Đến năm 2007, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 qui định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng Bình, ngành GD&ĐT tiếp tục phân cấp về cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Lúc này, công tác quản lý và chỉ đạo được phân cấp cho nhiều phòng chuyên môn cấp huyện, Phòng GD&ĐT chủ yếu là quản lý chỉ đạo chuyên môn.

Do chia tách địa giới Hành chính giữa Thị xã ba Đồn và Huyện Quảng Trạch, tháng 6/2014, Phòng GD&ĐT Quảng Trạch tách ra với Phòng GD&ĐT Ba Đồn và hoạt động cho đến nay

3. Tình hình hoạt động

a. Tình hình đội ngũ: 

Đội ngũ tăng nhanh về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ số lượng đáp ứng yêu cầu dạy học; Trình độ chuyên môn ngày được nâng cao, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng nhanh.

  Năm học2013-2014 Năm học2014-2015 Năm học2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018
MN 333 540 570 595 610
TH 449 635 684 684 693
THCS 421 529 539 563 570
Toàn huyện 1203 1704 1793 1842 1873

b. Tình hình lớp, học sinh:

Qui mô trường lớp tiếp tục được duy trì, ổn định và phát triển phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Huy động trẻ trong độ tuổi vào trường đạt tỷ lệ cao, có nhiều giải pháp tích cực duy trì và giữ vững số lượng. Công tác phổ cập hàng năm vẫn duy trì và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn ngày càng vững chắc.

  Năm học2013-2014 Năm học2014-2015 Năm học2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018
MN 6831/236 6107/222 6739/232 7654/244 7932/251
TH 8458/347 8493/351 8798/345 8651/338 9057/344
THCS 6492/196 6449/199 6393/194 6299/188 6354/187
Toàn huyện 21781/779 21049/772 21930/771 22604/770 23343/782

Ngành GD&ĐT Quảng Trạch đã thường xuyên chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt trong mỗi nhà trường; đã xây dựng được kế hoạch và nội dung thi đua, gắn nội dung thi đua với nhiệm vụ cụ thể; gắn thi đua với thực hiện các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT phối kết hợp chặt chẽ giữa thi đua của chuyên môn với thi đua của các đoàn thể. Những năm qua phòng trào thi đua đã có chuyển biến tốt, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, đảm bảo thực chất.

c. Tình hình cơ sở vật chất

Công tác xây dựng cơ sở vật chất có nhiều chuyển biến tích cực,  cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cùng với các giải pháp đầu tư với quan điểm “xây đến đâu, đạt chuẩn đến đó”, bộ mặt của các trường học dần dần khởi sắc, cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu dạy và học

4. Thành tích nổi bật trong những năm qua

– Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm chuẩn hóa các điều kiện về tổ chức, quản lý nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Xác định mục tiêu đó, ngành GD&ĐT Quảng Trạch đã và đang tham mưu UBND huyện tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ này.

Trong những năm qua công tác xây dựng cơ sở vật chất có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cùng với các giải pháp đầu tư, với quan điểm “xây đến đâu, đạt chuẩn đến đó”, bộ mặt của các trường học dần dần khởi sắc, cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu dạy và học.

Năm học 2014-2015: 26/59 trường đạt tỷ lệ 44,0%

Năm học 2015-2016: 27/59 trường đạt tỷ lệ 45,8%

Năm học 2016-2017: 27/59 trường đạt tỷ lệ 45,8%

Năm học 2017-2018: 33/59 trường đạt tỷ lệ 55,9%

– Công tác PCGD, XMC

Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Quán triệt tinh thần đó, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trạch đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC trên địa bàn và đã đạt được những kết quả đột phá, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng

Năm học 2014-2015: PCGD MN: Đạt; PCGDTH: Đạt mức độ 2; PCGDTHCS: Đạt mức độ 1; PCGD XMC: Đạt mức độ 2.

Năm học 2015-2016: PCGD MN: Đạt; PCGDTH: Đạt mức độ 2; PCGDTHCS: Đạt mức độ 1; PCGD XMC: Đạt mức độ 2.

Năm học 2016-2017: PCGD MN: Đạt; PCGDTH: Đạt mức độ 3; PCGDTHCS: Đạt mức độ 1; PCGD XMC: Đạt mức độ 2.

Năm học 2017-2018: PCGD MN: Đạt; PCGDTH: Đạt mức độ 3; PCGDTHCS: Đạt mức độ 2; PCGD XMC: Đạt mức độ 2.

– Công tác Thi đua – Khen thưởng

Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu tập thể LĐTT

Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu tập thể LĐXS

Năm học 2016-2017: Đạt danh hiệu tập thể LĐXS

Năm học 2017-2018: Đạt danh hiệu tập thể LĐXS

Trên chặng đường đi tới, nhằm đáp ứng sự phát triển của đất nước, quê hương  theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch tiếp tục nỗ lực vươn lên xứng đáng với truyền thống tốt đẹp vốn có mà ông cha để lại, xứng đáng với mãnh đất quê hương Quảng Trạch anh hùng.

Trần Anh Tố

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH