Phần mềm công thức Toán học

Tháng Một 22, 2019 2:41 chiều

Phiên bản MathType 6.9 bổ sung nhiều công thức toán học, phong phú các biểu tượng, các biểu thức, hàng loạt các phương trình để hỗ trợ bạn học toán tốt hơn. Bên cạnh đó MathType 6.9 cũng có khả năng tương thích tốt hơn với các ứng dụng văn phòng.

MathType 6.9 Full