Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”

Tháng Tám 11, 2016 3:01 chiều

 

 

Tải về: CTHĐ VỀ ĐỔI MỚI GD&ĐT

Tải về: KH VỀ ĐỔI MỚI GD&ĐT