Hội nghị sơ kết học kì I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kì II năm học 2018-2019

Tháng Một 30, 2019 10:21 sáng

Ngày 29/01/2019, Phòng GD&ĐT Quảng Trạch tổ chức Hội nghị sơ kết học kì I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019

20190129_085439

Đ/c Trần Hiếu Nghĩa – Phó Trưởng phòng GD&ĐT báo cáo sơ kết học kì I

  Học kì I năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch đã có nhiều cố gắng nỗ lực, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết thúc học kì I, Quy mô mạng lưới trường lớp các cấp học tương đối ổn định, duy trì đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Toàn huyện có 59 trường, trong đó có 18 trường MN, 22 trường TH, 17 trường THCS, 01 trường TH&THCS (Sáp nhập trường TH Q.Trường và THCS Q.Trường thành trường TH&THCS Q.Trường), 01 TTGDTKT; có 18 Trung tâm học tập cộng đồng; có 23717 học sinh/795 nhóm, lớp (MN: 7601 học sinh/255 nhóm, lớp; TH: 9715 học sinh/355 lớp; THCS: 6401 học sinh/185 lớp).

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và nâng cao về trình độ đào tạo.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn Ngành: 1719 người. Trong đó, 140 CBQL, 1403 giáo viên (Biên chế: 1229, hợp đồng trong biên chế: 174); nhân viên: 176 (Biên chế: 144, hợp đồng trong biên chế: 16, hợp đồng 68: 16). Tỷ lệ giáo viên Mầm non: 2 GV/lớp; Tiểu học 1,44 GV/lớp; THCS: 1,9 GV/lớp.

20190129_094313

20190129_092514

Việc huy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu được giao, chất lượng phổ cập giáo dục được duy trì vững chắc; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục ngày càng được tăng cường, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng được đẩy mạnh; phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học khuyến tài tiếp tục được quan tâm, góp phần tăng thêm nguồn lực cho giáo dục.

Toàn huyện có 35/59 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 59,3%.

Trong học kỳ I năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT đã đánh giá ngoài 5 đơn vị: TH Q.Tùng, TH Q.Thạch, TH Q.Phương A, THCS Q Hưng, THCS P Hóa. Có 59/59 đơn vị đã hoàn thành tự đánh giá.

20190129_094730

Đ/c Phan Thanh Xuân – Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong học kỳ I, toàn Ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2018-2019 bằng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động lớn của Ngành; Chương trình số 07-CTr/HU ngày 18/04/2016 của Huyện ủy chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”; Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện Kế hoạch triển khai chương trình về “Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá” giai đoạn 2016-2020.

2. Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện rà soát lại số giáo viên, nhân viên vùng thuận lợi, vùng khó khăn, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi có nhiều giải cao, giáo viên nhiều năm liền không đạt được các thành tích do ngành quy định; giáo viên, nhân viên khó đảm nhận vị trí việc làm…để có sự cân đối, sắp xếp, thuyên chuyển phù hợp với tình hình đổi mới căn bản toàn diện trong giáo dục theo Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18/4/2016 của Huyện uỷ.

3. Duy trì ổn định quy mô trường lớp, co cụm một số điểm lẻ về trung tâm (Sơn Tùng – TH Quảng Tùng; Đông Dương – TH Quảng Phương A; MN Phù Hoá, MN Quảng Phương).

4. Củng cố vững chắc kết quả đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, PCGDTH mức 3 và PCGD THCS mức 2, XMC mức 2. Chỉ đạo 2 xã Q. Hợp và Cảnh Dương đạt PCGD THCS đạt mức 3 trong năm 2019.

Thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở nhằm góp phần phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh lớp 9; thi THPT lớp 10.

5. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng mới chuẩn Quốc gia tại các đơn vị TH Phù Hoá (mức độ 2), MN Quảng Hưng, THCS Q.Thạch (mức 1); kiểm tra lại chuẩn quốc gia sau 5 năm các đơn vị TH Quảng Tùng, TH Quảng Thạch, TH Quảng Phương A; THCS Q Phú. Kiểm định chất lượng tại MN Quảng Thanh, MN Quảng Tùng.

6. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; Cải tiến công tác kiểm tra đánh giá với nhiều hình thức. Tăng cường kiểm tra đột xuất, khảo sát chất lượng học sinh để nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở; kịp thời có biện pháp tư vấn, điều chỉnh công tác quản lý trường học; coi trọng đúng mức việc thực hiện kết luận, xử lý sau kiểm tra. Đổi mới hình thức thi đua, khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành; tổ chức phong trào thi đua với các tiêu chí cụ thể, thiết thực, bảo đảm tính khả thi, tránh hình thức.

Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

7. Tham gia có hiệu quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, thi KHKT cấp quốc gia. Chỉ đạo bàn giao chất lượng lớp 5 cho các trường THCS. Tham gia thi Olympic tài năng tiếng Anh cấp TH, THCS. Chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội học sinh TH. Triển khai thi giáo viên dạy giỏi, GV-TPT Đội cấp huyện (TH và THCS).

Cấp MN: Tăng cường dự giờ thăm lớp, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng cho trẻ 5 tuổi đảm bảo 100% học sinh vào học lớp 1 đọc thông, viết thạo.

Cấp TH: Tăng cường dự giờ thăm lớp, kiểm tra đánh giá; tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 5, tham gia kỳ khảo sát chất lượng vào lớp 6 đạt kết quả tốt nhất.

Cấp THCS: Tăng cường dự giờ thăm lớp, kiểm tra đánh giá, bỏ trợ, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh lớp 9 tham gia xét TN THCS và đặc biệt tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT đạt kết quả cao.

8. Chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng, vinh danh và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành. Gắn với việc công tác thi đua, khen thưởng trong các đơn vị gắn với các cuộc vận động lớn của Ngành, phù hợp với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do Bộ GD&ĐT phát động.

 

//