Thủ tục Xin học lại tại trường khác đối với học sinh cấpTrung học cơ sở

Tháng Tư 28, 2016 9:45 sáng

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

– Nơi tiếp nhận: Theo trình tự thực hiện

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

3- Trình tự thực hiện:

Đối với trường nơi đang học:

Bước 1: Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hoặc học sinh có yêu cầu xin học lại nộp đơn xin học lại tại Văn phòng Nhà trường nơi học sinh đang học.

Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Bước 2: Sau khi nhận được đơn, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm:

– Giấy giới thiệu chuyển trường;

– Học bạ;

– Bản sao giấy khai sinh;

Đối với trường nơi chuyển đến:

Bước 1: Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hoặc học sinh yêu cầu xin học lại nộp hồ sơ nhận tại trường đang học cho Phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương xin chuyển đến.

Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ thì giới thiệu về trường theo nơi cư trú kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra; nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Nhà trường theo giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận học sinh, bố trí vào lớp học và lưu hồ sơ học sinh theo quy định.

4- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước và nhà trường.

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

– Đơn xin học lại do học sinh ký;

– Học bạ của cấp hoặc cấp  học đã học (Bản chính);

– Giấy khai sinh (Bản sao);

– Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (Bản sao có chứng thực);

– Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

6- Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản quy định.

7- Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Cơ quan phối hợp thực hiện: Các trường Trung học cơ sở.

8- Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Tiếp nhận học sinh vào học tại trường Trung học cơ sở.

9- Đối tượng thực hiện TTHC:

Cha, mẹ, người giám hộ hoặc học sinh.

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

11- Phí, lệ phí: Không.

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Điều kiện về tuổi, áp dụng  Khoản 2, Điều 4 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT, cụ thể:

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

2. Điều kiện về thời gian, áp dụng Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT:

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.