Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tháng Mười Một 7, 2016 8:55 sáng

Ngày 5/11/2016 tại Hội trường phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn, Phòng GD&ĐT Quảng Trạch tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

_DSC3199

 

Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

_DSC3195

 

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tải xuống

Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung của chuyên đề  “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ đảng viên.

Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05 và chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thông qua học tập, quán triệt, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

tải xuống (1)

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa việc học tập, quán triệt chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực.

 

TRẦN ANH TỐ