Khảo sát năng lực CBQL trường học năm học 2017-2018

Tháng Mười Một 3, 2017 9:10 sáng

Ngày 28/10/2017, UBND huyện Quảng Trạch tổ chức khảo sát năng lực CBQL năm học 2017-2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Tham dự Hội nghị, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo khảo sát; về phía cơ sở có các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các trường, trung tâm trên địa bàn huyện.

1

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo

phát biểu khai mạc

Với mục đích giúp CBQL nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; Trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng nghiệp vụ công tác và năng lực quản lý cho đội ngũ CBQL trường học; Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác quản lý, chỉ đạo và bồi dưỡng CBQL giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của CBQL.

2

Đồng chí: Phan Thanh Xuân – Trưởng phòng GD&ĐT – Phó Ban chỉ đạo

phát biểu

Các đồng chí CBQL phải trải qua 3 phần thi: Phần thứ nhất: Phần thi lý thuyết: Các đồng chí CBQl phải có sự hiểu biết về các nội dung liên quan như: Chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của vị trí chức danh quản lý mà CBQL đang đảm nhiệm; các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; hệ thống tổ chức hoạt động và quản lý nhà trường, đội ngũ giáo viên, học sinh và CSVC… Luật Giáo dục, điều lệ trường học, tiêu chuẩn trường đạt Chuẩn Quốc gia … Phần thi thứ 2: Thực hành trên máy tính: Thi thực hành trên Word và Exell. Phần thi thứ 3: Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà trường.

3

Qua đợt khảo sát nhiều đồng chí có ý thức tốt, chuẩn bị chu đáo trước khi tham gia khảo sát, thực hiện nghiêm túc nội quy kỳ khảo sát. Đa số các CBQL đã nắm chắc các Thông tư về tiêu chuẩn của trường đạt CQG; nắm bắt được thực trạng, nội lực, ngoại lực, yếu tố khách quan, chủ quan của đơn vị trong việc xây dựng trường đạt CQG và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Một số đồng chí Hiệu trưởng có tầm nhìn chiến lược, có lộ trình cụ thể trong việc xây dựng trường đạt CQG, đặc biệt là xây dựng và quy hoạch khuôn viên, đầu tư CSVC, bồi dưỡng đội ngũ CBQL và GV… Một số đồng chí PHT có nhiều giải pháp hay trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đại trà và mũi nhọn. Nhiều đồng chí nắm chắc thể thức văn bản, có kỹ thuật trình bày văn bản tốt, sử dụng thành thạo Word và Excel. Hầu hết CBQL đã hoàn thành phần trả lời tình huống một cách trọn vẹn, thấu tình, đạt lý, phù hợp với đặc điểm của từng cấp học và từng cương vị công tác.

Thông qua khảo sát lần này đã đánh giá đúng thực trạng năng lực của đội ngũ CBQL các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Nhìn chung đội ngũ CBQL đã có nhiều cố gắng, giành thời gian để đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị cho các nội dung khảo sát, bước đầu đã có nhiều đồng chí đạt kết quả đáng khích lệ, một số đồng chí mặt dù đã cao tuổi nhưng rất cố gắng, chịu khó học hỏi nên kết quả đạt được khá cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều đồng chí tuổi trẻ nhưng không chịu khó tìm tòi, học hỏi, thiếu và yếu về kỹ năng xử lý văn bản và ứng dụng CNTT trong quản lý; không nắm vững trách nhiệm, quyền hạn của chức danh đang đảm nhiệm, chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển nhà trường theo định hướng trường đạt chuẩn quốc gia. Một vài đồng chí do nguyên nhân khách quan, máy tính bị hỏng đột xuất nên không thể hoàn thành nội dung 2.

Sau khi khảo sát, UBND huyện, Ban chỉ đạo yêu các đồng chí CBQL xem đây là bài học kinh nhiệm bổ ích, tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ về lý luận, chuyên môn, kỹ năng nắm bắt các văn bản quản lý, điều hành của cấp trên để vận dụng vào thực tiễn đơn vị, đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng xử lý, phê duyệt văn bản và tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường, chuẩn bị để tham gia các kỳ khảo sát tiếp theo.

Qua đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CBQL, đặc biệt cần tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CNTT, bồi dưỡng kỹ năng xử lý văn bản, nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục và đào tạo./.