Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Tháng Mười 6, 2016 10:45 sáng

Ngày 2/10/2016 UBND huyện tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại trường THCS Quảng Phương. Đến dự lễ khai mạc có Lãnh đạo Sở GD&ĐT; Lãnh đạo UBND huyện; Ban tuyên giáo Huyện ủy; Đại diện các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, Đài Truyền thanh – Truyền hình; Giám đốc các TTHTCĐ; Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” được tổ chức trong cả nước từ ngày 2/10/2016 đến hết ngày 9/10/2016. Các hoạt động thiết thực được tổ chức trong tuần lễ như: Khai giảng các lớp học bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; Tổ chức các lớp học nghề cho lao động nông thôn, các lớp giáo dục kỹ năng sống; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tại các cơ sở giáo dục; Khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích (sách, báo điện tử, trang web), tài liệu trực tuyến, tài liệu số; Tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích, an toàn…

CÁC HÌNH ẢNH TẠI LỄ KHAI MẠC

 

3

Đ/c Trần Đình Nhân – Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình phát biểu

2

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu

4

Đ/c Phan Thanh Xuân – Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu

5

Đ/c Nguyễn Kế Quang – Chủ tịch Hội khuyến học huyện phát biểu

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI BUỔI LỄ

 

6

7

8

Thông qua tuần lễ nhằm phát động văn hóa đọc trong toàn xã hội; Tăng cường nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; Khuyến khích việc đọc thường xuyên, liên tục, suốt đời để xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.