CÔNG ĐOÀN

VÕ XUÂN NGHI

 

Ngày sinh:

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành

Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân Tiểu học

Phụ trách: Công đoàn ngành

Số điện thoại: 0915 467 317

Email: vxnghi_qt@quangbinh.edu.vn

no-img