TỔ MẦM NON

Tháng Tư 29, 2016 8:27 sáng

TRẦN THỊ THANH HUẾ

 

Ngày sinh: 30/03/1976

Chức vụ: Cán bộ

Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân sư phạm Mầm non

Phụ trách: Lĩnh vực Mầm non

Số điện thoại: 0918 41 75 68

Email: ttthue_qt@quangbinh.edu.vn 

no-img