TỔ MẦM NON

Tháng Tư 29, 2016 8:27 sáng

NGUYỄN THÙY GIANG

 

Ngày sinh: 20/09/1988

Chức vụ: Cán bộ

Quê quán: Cảnh Dương, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân sư phạm Mầm non

Phụ trách: Lĩnh vực Mầm non

Số điện thoại: 0983 207 209

Email: thuygiangpgd@gmail.com 

no-img