TỔ TIỂU HỌC

Tháng Tư 29, 2016 8:26 sáng

TRẦN VĂN KỶ

 

Ngày sinh: 10/11/1958

Chức vụ: Tổ trưởng

Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân giáo dục Tiểu học

Phụ trách:

– Công tác TCCB

– Tổ trưởng tổ Tiểu học

Số điện thoại: 0912 416 485

Email: tvky_qt@quangbinh.edu.vn 

B KỶ

HỒ CHÍ NGHĨA

 

Ngày sinh: 10/06/1985

Chức vụ: Cán bộ

Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch, QB

Trình độ: Cử nhân giáo dục Tiểu học

Phụ trách: Công tác đoàn đội

Số điện thoại: 0912 492 123

Email: hochinghiaqt@gmail.com 

no-img