QĐ v/v công bố TTHC trong hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT

Tháng Mười 31, 2017 2:13 chiều

Ngày 24/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố TTHC trong lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT

Nhấn vào để tải về:

3032